Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zakładów Porcelany

ĆMIELÓW

ORGANY STATUTOWE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Przemysław Cielecki - Prezes Zarządu

Jacek Dryja - Viceprezes Zarządu


RADA NADZORCZA

Jadwiga Kądziela - Przewodnicząca RN

Zofia Syta - Zastępca Przewodniczącej RN

Wioletta Orczyk - Sekretarz RN


WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

DOKUMENTY

Statut - Tekst jednolity wprowadzony uchwałą nr 7/2018 z dnia 27 czerwca 2018r. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Zapraszamy do składania ofert na:
„REMONT CHODNIKA ZLOKALIZOWANEGO PRZED BUDYNKIEM ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO UL. SANDOMIERSKA 132, ORAZ ZASYPANIE SZAMBA BETONOWEGO.”

Formularz ofertowy

KONTAKT

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakładów Porcelany ĆMIELÓW w Ćmielowie
ul. Zaciszna 18
27-440 Ćmielów

Tel. 15 861 22 92

E-mail zsmzpc@gmail.com

REGON 830187013

NIP 8630003429

KRS 0000121852

Konto bankowe 03 8507 0004 2002 2000 0349 0001